2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.51.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

2016-11-22

Zarządzenie nr 0050.50.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

2016-11-22

Zarządzenie nr 0050.49.2016 w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie pełnomocnictwa do złożenia razem z Powiatem Kaliskim wniosku o dofinansowanie projektu

2016-11-22

Zarządzenie nr 0050.48.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

2016-11-22

Zarządzenie nr 0050.47.2016 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobie Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-08-04

Zarządzenie nr 0050.46a.2016 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokalu przeznaczonego pod działalność kulturalno-artystyczną, będącego własnością Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-08-04

Zarządzenie nr 0050.46.2016 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-08-03

Zarządzenie nr 0050.45.2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-08-03

Zarządzenie nr 0050.44.2016 w sprawie zmiany planu kontroli zarządczej dla jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn na 2016 rok.

2016-08-05

Zarządzenie nr 0050.43.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2016-08-05

Zarządzenie nr 0050.42.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony ogródki warzywne

2016-07-27

Zarządzenie nr 0050.41.2016 w sprawie uruchomienia syren na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

2017-02-20

Zarządzenie nr 0050.40.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod uprawę rolną.

2016-07-20

Zarządzenie nr 0050.39.2016 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobie Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-07-15

Zarządzenie nr 0050.38.2016 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokalu przeznaczonego pod działalność kulturalno-artystyczną, będącego właśnością Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-07-15

Zarządzenie nr 0050.37.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony ogródki warzywne

2016-07-06

Zarządzenie nr 0050.36.2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. wojskowości, ewidencji ludności, obronności i działalności gospodarczej

2016-06-27

Zarządzenie nr 0050.35.2016 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokali użytkowych znajdujących się w zasobie Gminy i Miasta Stawiszyn.

2016-06-23

Zarządzenie nr 0050.34.2016 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia dot. "Przebudowa drogi gminnej w Stawiszynie, ulica Leśna"

2017-02-20

Zarządzenie nr 0050.33.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod ogródki warzywne.

2016-06-22

Zarządzenie nr 0050.32.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod działalność gospo

2016-06-22

Zarządzenie nr 0050.31.2016 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-06-21

Zarządzenie nr 0050.30.2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie i Mieście Stawiszyn, jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym

2017-02-20

Zarządzenie nr 0050.29.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacje dotyczącą nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod garaże

2016-06-08

Zarządzenie nr 0050.28.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacje dotyczącą nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonej do oddania na wynajem w trybie przetargowym na czas oznaczony pod działalnoś

2016-06-08

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-27
Data publikacji:2016-03-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7517