2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.27.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Stawiszyna z dnia 15 maja 2015 roku, nr 0050.28.2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-06-07

Zarządzenie nr 0050.25.2016 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzednika wyborczego w Gminie i Mieście Stawiszyn

2017-02-20

Zarządzenie nr 0050.24.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w trybie przetargowym dzierżawę na czas oznaczony pod działalność gospodarcz

2016-05-04

Zarządzenie nr 0050.23.2016 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokali użytkowych znajdujących się w zasobie Gminy i Miasta.

2016-06-02

Zarządzenie nr 0050.22.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

2017-02-20

Zarządzenie nr 0050.21.2016 w sprawie przeprowadzenia inwenteryzacjii doraźnej kasy UGiM w Stawiszynie

2017-02-20

Zarządzenie nr 0050.19.2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzania naboru na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska

2016-04-25

Zarządzenie nr 0050.18.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod garaże, ogródki w

2016-04-22

Zarządzenie nr 0050.16.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

2017-02-20

Zarządzenie nr 0050.15.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod garaże, ogródki w

2016-04-22

Zarządzenie nr 0050.14.2016 w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących przedmiot własności Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-04-22

Zarządzenie nr 0050.13.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej dot. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej Zbiersk - Petryski nr 4586P"

2017-02-20

Zarządzenie nr 0050.11.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod garaże, ogr

2016-03-27

Zarządzenie nr 0050.10.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań dotyczących dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-03-27

Zarządzenie nr 0050.07.2016 w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia oszacowań na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w przypadkach określonych w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

2016-03-27

Zarządzanie nr 050.06.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntów będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod garaże, ogród

2016-03-27

Zarządzenie nr 0050.05.2016 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla samochodu pożarniczego marki Ford Transit V363 DCAB, 2,2 TDCI 125 km będąceg na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie o nr rej. PKA8TW8

2016-04-01

Zarządzenie nr 0050.04.2016 w sprawie ustalenia harmonogramu w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla klas pierwszych podstawowych prowadzaonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn

2016-04-01

Zarządzanie Nr 0050.03.2016 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego dla samochodu pożarniczego marki Ford Transit V363 DCAB, 2.2 TDCI 125 KM będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie o nr rej. PKA8TW8

2016-03-27

Zarządzanie Nr 0050.02.2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/44/2001 Burmistrz Stawiszyna z dnia 27 września 2001r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2016-03-27

Zarządzanie nr. 0050.01.2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej kasy

2016-03-27

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-27
Data publikacji:2016-03-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7518