2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XLIII/233/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2018 roku

2018-03-22

Uchwała nr XLIII/232/2018 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024"

2018-03-22

Uchwała nr XLIII/231/2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018.

2018-03-22

Uchwała nr XLII/230/2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-02-12

Uchwała nr XLII/229/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2018-2021

2018-02-12

Uchwał nr XLII/228/2018 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2018 rok

2018-02-12

Uchwała nr XLII/227/2018 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Społecznej na 2018 rok

2018-02-12

Uchwała nr XLII/226/2018 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

2018-02-12

Uchwała nr XLII/225.2018 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiszynie na 2018 rok

2018-02-12

Uchwała nr XLII/224/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn

2018-02-12

Treść dokumentu w formacie PDF

Uchwała nr XLII/223/2018 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Zbiersk-Cukrownia na lata 2018-2021

2018-02-12

Uchwała nr XLII/222/2018 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Pólko-Ostrówek na lata 2018-2021

2018-02-12

Uchwała nr XLII/221/2018 w sprawie zgłoszenia sołectw: Pólko-Ostrówek, Zbiersk-Cukrownia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

2018-02-12

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2018-02-12
Data publikacji:2018-02-12
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:5952