BIP
ESP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska
NSR

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

Czesława Łuczak

Fri, 2009-05-22 13:10:20

Budowa bioelektrowni

Z inicjatywy radnych z terenu Zbierska w dniu 15.05.2009 odbyło się spotkanie w sprawie planowanej przez AWW Wawrzyniak Sp.J,Niedźwiady 45,62-800 Kalisz lokalizacji inwestycji: „Budowa bioelektrowni rolniczej w miejscowości Zbiersk, gm. Stawiszyn, na terenie nieruchomości stanowiącej działki nr ewid. 76/1 i 76/3”

Burmistrz Stawiszyna powitał przybyłych na spotkanie i zapoznał z aktualnym stopniem zaawansowania postępowania administracyjnego, toczącego się w powyższej sprawie. Inwestorzy wraz z autorem Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawili jego szczegółową charakterystykę. Dla planowanej bioelektrowni została opracowana technologia przerobu odpadów rolniczych powstających w gospodarstwie AWW Wawrzyniak z możliwością częściowego zakupu od miejscowych rolników. Obecni na spotkaniu radni i sołtysi uzyskali wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania.

W celu lepszego poznania funkcjonowania tego typu obiektów AWW Warzyniakowie zaproponowali zorganizowanie na ich koszt wyjazdu do Niemiec w terminie odpowiadającym zainteresowanym.


Ogłoszenia

2014-12-04
Harmonogram odbioru odpadów na I półrocze 2015 roku


2014-12-03
Obwieszczenie Starosty Kaliskiego w sprawie udzielenie pozwolenia na budowę linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia


2014-10-30
Wszelkie informacje dotyczące wyborów samorząd wyznaczonych na dzien 16 listopada br. znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.


2014-10-22
Informacja o wynikach konsultacji


2014-08-26
STYPENDIA SZKOLNE


2014-08-25
Informacja Burmistrza Stawiszyna o zmianie rozkładu jazdy autobusów dla miejscowości Stary Kiączyn, Petryki i Łyczyn


2014-07-16
Stypendia Starosty Kaliskiego


2014-07-16
Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozowju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020


2014-07-15
Informacja Burmistrza Stawiszyna


2014-07-10
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY


 

 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005