BIP
ESP

INWESTYCJE


Region Wielkopolska
NSR

NAS

Hala


 

OSP Stawiszyn

statystyka

Drogi Mieszkańcu naszej Gminy i Miasta Stawiszyn!
Masz ciekawy pomysł na rozwój naszej Gminy?

Co chciałbyś, aby w przyszłości było zrealizowane w naszej Małej Ojczyźnie w ramach Lokalnej Grupy Działania w naszej Gminie?

A może sam chciałbyś skorzystać z dofinansowania?

Nie czekaj dłużej – wypełnij arkusz pomysłu projektu i przynieś go do Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie (pokój nr 16, I piętro) lub prześlij e-mailem na adres: budownictwo@stawiszyn.ugim.gov.pl.

Na pomysły czekamy do 20 lutego br.

Następnie będą one zweryfikowane pod kątem wpisania w Lokalną Strategię Rozwoju LGD.

Arkusz  pomysłu projektu można pobrać na stronie internetowej Urzędu lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie (pokój nr 16, I piętro).

 Dołącz ze swoim pomysłem !

Pobierz arkusz pomysłu projektu

Czesława Łuczak

Fri, 2009-05-22 13:10:20

Budowa bioelektrowni

Z inicjatywy radnych z terenu Zbierska w dniu 15.05.2009 odbyło się spotkanie w sprawie planowanej przez AWW Wawrzyniak Sp.J,Niedźwiady 45,62-800 Kalisz lokalizacji inwestycji: „Budowa bioelektrowni rolniczej w miejscowości Zbiersk, gm. Stawiszyn, na terenie nieruchomości stanowiącej działki nr ewid. 76/1 i 76/3”

Burmistrz Stawiszyna powitał przybyłych na spotkanie i zapoznał z aktualnym stopniem zaawansowania postępowania administracyjnego, toczącego się w powyższej sprawie. Inwestorzy wraz z autorem Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawili jego szczegółową charakterystykę. Dla planowanej bioelektrowni została opracowana technologia przerobu odpadów rolniczych powstających w gospodarstwie AWW Wawrzyniak z możliwością częściowego zakupu od miejscowych rolników. Obecni na spotkaniu radni i sołtysi uzyskali wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania.

W celu lepszego poznania funkcjonowania tego typu obiektów AWW Warzyniakowie zaproponowali zorganizowanie na ich koszt wyjazdu do Niemiec w terminie odpowiadającym zainteresowanym.


Ogłoszenia

2015-01-22
Komunikat ostrzegawczy


2015-01-16
Ogłoszenie Kierownik USC w Stawiszynie w sprawie jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego


2015-01-09
Komunikat ostrzegawczy


2015-01-09
Poradnik ogólny Zima CZK w Poznaniu


2014-12-31
Komunikat ostrzegawczy


2014-12-31
Obwieszczenie Starosty Kaliskiego


2014-12-04
Harmonogram odbioru odpadów na I półrocze 2015 roku


2014-12-03
Obwieszczenie Starosty Kaliskiego w sprawie udzielenie pozwolenia na budowę linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia


2014-10-30
Wszelkie informacje dotyczące wyborów samorząd wyznaczonych na dzien 16 listopada br. znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.


2014-10-22
Informacja o wynikach konsultacji


 

 

 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl, http://www.stawiszyn.pl,
NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40
numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005