Przebudowa drogi gminnej nr 674326P w m. Długa Wieś Druga

Powiększ obraz

W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości 4 m, na odcinku o łącznej długości 470 m.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawianą i w oszczędzanie energii „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przebudowę drogi gminnej wykonała firma „Rol Dróg” Zakład Usługowo Produkcyjny Roboty Drogowo-Budowlane Rafał Świątek.