Kurenda

Powiększ obraz

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 25 kwietnia 2017 r., zwrócił się z prośbą o podjęcie działań dotyczących oszacowania ewentualnych szkód powstałych w wyniku możliwości wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym przymrozków wiosennych.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie strat w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, pokój nr 16 lub pod numerem telefonu (62) 752 80 79

Burmistrz Stawiszyna
/-/ Justyna Urbaniak