ZAWIADOMIENIE

Powiększ obraz

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęte Uchwałą Nr XXXIII/173/2017 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym stawek za odpady zbierane selektywnie oraz ustalenie tych stawek (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 2466).

Stawka po zmianie wynosi:

  • 9,00 zł/m-c od mieszkańca z terenu Gminy Stawiszyn (Długa Wieś Pierwsza, Długa Wieś Druga, Długa Wieś Trzecia, Piątek Mały, Piątek Mały – Kolonia, Piątek Wielki, Werginki, Wyrów, Pólko, Ostrówek, Nowy Kiączyn, Stary Kiączyn, Petryki, Łyczyn, Zbiersk, Zbiersk – Cukrownia, Zbiersk – Kolonia), jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 10,50 zł/m-c od mieszkańca z terenu Miasta Stawiszyn, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 15,00 zł/m-c od mieszkańca z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nie selektywny.

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian:

– za lipiec i sierpień płatność do 10 sierpnia 2017 r.,

– za wrzesień i październik płatność do 10 października 2017 r.,

– za listopad i grudzień płatność do 10 grudnia 2017 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bezpośrednio w Kasie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub przelewem na indywidualny numer konta bankowego.
Indywidualny numer konta bankowego zostanie dostarczony właścicielom nieruchomości z zawiadomieniem.

Ponadto przypominamy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana ilości osób, zmiana sposobu gromadzenia odpadów komunalnych) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.