Bezzwrotna dotacja na otwarcie działalności gospodarczej

Powiększ obraz

Chcesz 22 000 złotych? Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu realizuje projekt: „Przez samozatrudnienie swoje życie zmienię” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Co oferujemy?

  • bezzwrotną dotację na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 22 325,00 PLN
  • szkolenia i doradztwo z zakresu „ABC przedsiębiorczości” oraz  „Biznes Planu”
  • doradztwo i szkolenia specjalistyczne ułatwiające prowadzenie działalności w początkowym okresie jej funkcjonowania

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (tj. m. Kalisz, powiat kaliski, ostrowski oraz gmina Gołuchów)w wieku od 30. roku życia, które jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne ,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety

i zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.

 

Zapraszamy do Biura Projektu
Plac Świętego Józefa 5
(dawny budynek Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Kaliszu).

Informacje nt. projektu można uzyskać pod numerem: 514 035 152, mailowo: firmaok@warp.org.pl oraz na stronie internetowej: www.warp.org.pl