Dotyczy beneficjentów poszkodowanych w wyniku nawałnic sierpniowych

Powiększ obraz

Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” prosi o kontakt Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, którzy zostali poszkodowani w wyniku nawałnic w dniach 11-12 sierpnia 2017r.

Beneficjenci z Gminy Ceków -Kolonia, Koźminek, Godziesze Wielkie, Blizanów oraz Opatówek, którzy w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie są w stanie zrealizować choćby jednego z zobowiązań zawartych w umowie, czy decyzji o przyznaniu pomocy, muszą poinformować o tym Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W związku z powyższym prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni „ Tel. 62 7637068 ,609 860 000 lub e’mail : lgd7@wp.pl do dnia 20 września 2017 r do godziny 15:00.

Przeczytaj Pismo_umww.pdf