II Kaliskie Forum Biznesu

Powiększ obraz

„Problemy i wyzwania rynku pracy”. Pod takim hasłem 19 października 2017 w siedzibie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości odbędzie się II Kalskie Forum Biznesu. Celem spotkania będzie przybliżenie jego uczestnikom wiedzy z zakresu procesu rekrutacji w dobie powszechnej cyfryzacji, motywowania i integrowania pracownika z firmą, zatrudniania obcokrajowców, a także kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników. Więcej informacji na stronie: https://forumbiznesu.kip.kalisz.pl/