Prace porządkowe na cmentarzu żydowskim w Starym Kiączynie

Powiększ obraz

W miesiącu październiku zostały wykonane prace porządkowe na terenie cmentarza. Cmentarz został ogrodzony, uprzątnięto śmieci, wycięto krzewy i skoszono trawę. Prace te zostały wykonane przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie oraz pracowników Zakładu Gospodarki Kumunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie. W planach jest ustawienie przed wejściem na cmentarz tablicy informacyjnej w języku polskim i hebrajskim. Działania zostały podjęte na rzecz zachowania i zabezpieczenia dziedzictwa żydowskiego. Zachęcamy mieszkańców oraz organizacje z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn o zainteresowanie się, dbanie i poszanowanie terenu cmentarza.