Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na przebudowę targowiska w Stawiszynie

Dnia 3 listopada 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu pomiędzy Gminą i Miastem Stawiszyn reprezentowaną przez Justynę Urbaniak – Burmistrza Stawiszyna a Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy dla operacji pn: „Przebudowa – modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt”.

W ramach operacji powstanie budynek na cele promocji lokalnych produktów oraz pomieszczenie weterynaryjne z wiatą do sprzedaży zwierząt. Część placu targowego zostanie utwardzona i wzbogacona o zieleń. Powstaną miejsca do handlu, a także elementy małej architektury. Całość dopełni oświetlenie terenu oraz ogrodzenie.

Wartość dofinansowania: 990 158,00 zł

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2019 roku.