Kurenda

Powiększ obraz

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie przypomina, że dnia 30.11.2017 r. w Stawiszynie (Plac Targowy) w godzinach od 8:00 do 14:00 ustawiony będzie kontener na odpady wielkogabarytowe (sprzęt RTV, AGD, meble, wersalki, dywany), odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, środków ochrony roślin, przeterminowane leki), odpady budowlane i rozbiórkowe (powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę).