Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na przebudowę Parku Miejskiego w Stawiszynie

Dnia 3 listopada 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu pomiędzy Gminą i Miastem Stawiszyn reprezentowaną przez Justynę Urbaniak – Burmistrza Stawiszyna, a Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na „Przebudowę niekomercyjnej infrastruktury Parku Miejskiego w Stawiszynie na cele rekreacyjne”,

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

  • wymianę nawierzchni alejki głównej parku oraz nawierzchni przed amfiteatrem,
  • utworzenie nowo planowanych alejek,
  • zakup  i montaż małej architektury tj. ławek i koszy na śmieci
  • przebudowę sceny amfiteatru poprzez remont schodów.

W ramach projektu zostanie rozebrane istniejące ogrodzenie, jak również zostanie wyremontowany XIX wieczny zabytkowy relikt ogrodzenia .

Wartość dofinansowania: 206 797 zł