Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175 P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P Stawiszyn – Pleszew do granicy z gminą Blizanów.

Powiększ obraz

Zakończyła się inwestycja realizowane na drodze gminnej w miejscowości Długa Wieś Druga oraz Długa Wieś Trzecia. Przedsięwzięcie były realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019 pod nazwą: ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175 P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342 P Stawiszyn-Pleszew do granicy z gminą Blizanów”. W ramach inwestycji została przebudowana droga o długości 1570 m.

Położono nową nawierzchnie z mieszanki bitumiczno-asfaltowej, powstała ścieżka rowerowa, perony autobusowe oraz wybudowano bezpieczne przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Wartość inwestycji wyniosła 645.262,50 zł brutto. Środki pochodziły z Urzędu Wojewódzkiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz Powiatu Kaliskiego.