Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

Powiększ obraz

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn prowadzone będzie przez: Spółdzielnię Kółek Rolniczych, z siedzibą: Długa Wieś Druga 23B.

Odpowiedzialnym za pracę SKR jest:
Andrzej Kwaśniewski
tel. (62) 7528058, tel. kom. 0 691 705 772

Koordynatorem z ramienia Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn
ds. zimowego utrzymania dróg jest:
Angelika Bąk
Tel. 75 28 079

Zimowe utrzymanie drogi powiatowej na terenie gminy Stawiszyn prowadzi:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGROMIX” z/s Poklęków 13

Telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za prowadzenie „Akcji zimowej”:

Tel: 0 691 537 753

Zimowe utrzymanie drogi krajowej na terenie gminy Stawiszyn prowadzi:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu

Telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za prowadzenie „Akcji zimowej”:

Tel: 0 509 834 471
Bliższych szczegółów na temat przejezdności dróg będzie można uzyskać od osoby pełniącej dyżur z ramienia tut. Rejonu pod nr tel. : 62 764 92 15 lub 62 764 99 29