Kurenda

Powiększ obraz

Burmistrz Stawiszyna informuje:

Każdy rolnik, który chce uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien :

– w terminie od 01 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. złożyć :

wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Burmistrza Stawiszyna wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

– w terminie od 01 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. złożyć :
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Burmistrza Stawiszyna wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej określonego na 2018 rok

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, w terminie :

 

01 – 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

01 – 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego jak w roku 2017

 

                                                                                                                                              Burmistrz Stawiszyna

/-/ Justyna Urbaniak