Kurenda „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”

Powiększ obraz

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie.

Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.:

-Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020:
-Modernizacja gospodarstw rolnych oraz Premia dla młodych rolników, Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Restrukturyzacja małych gospodarstw;

-Priorytety działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu na rok 2018;

Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników, Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS;

Zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2018 roku. Działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotyczące rynków rolnych i promocji produktów rolnych i żywnościowych;

Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i choroby guzowatej skóry bydła jako nowego zagrożenia dla Polski. Rolniczy handel detaliczny;

Bezpieczeństwo pożarowe na obszarach wiejskich, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa dla rolnictwa;

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią
na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji.

W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami w/w instytucji. Spotkanie organizowane pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

 

Spotkanie dla powiatu kaliskiego odbędzie się dnia 15 lutego w Sali OSP w Szczytnikach o godz. 10.00

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu.