Akcja „Stop dopalaczom – MOCARZ” pod patronatem Burmistrz Stawiszyna

Powiększ obraz

Burmistrz Stawiszyna Pani Justyna Urbaniak objęła patronatem akcję „Stop dopalaczom – MOCARZ”. Akcja ta realizowana była 22 stycznia 2018r. w Szkole Podstawowej im. W. Pola w Stawiszynie.

W tym dniu uczniowie klas III dotychczasowego gimnazjum uczestniczyli w zajęciach psychoedukacyjnych przeprowadzonych przez młodszego aspiranta Szymona Jankowskiego i sierżanta sztabowego Rafała Szabka z Komisariatu Policji w Stawiszynie oraz pedagog Agnieszkę Roszak-Janowską. Uczniowie zostali wyposażeni
w wiedzę i umiejętności asertywnego mówienia NIE używkom. Dzięki udziałowi w zajęciach gimnazjaliści znają konsekwencje psychiczne, somatyczne, społeczne oraz prawne zażywania dopalaczy i narkotyków. Prowadzący spotkanie przekazali młodzieży swoją wiedzę o negatywnym działaniu substancji psychoaktywnych oraz informowali, jak należy postępować w sytuacji zagrożenia życia, gdy znajdą się w grupie rówieśniczej, która eksperymentuje z używkami. Prelegenci uwrażliwiali uczestników spotkania na profilaktykę rówieśniczą, aby uczniowie nie byli obojętni, gdy ktoś z ich znajomych będzie potrzebował pomocy. Młodzież wie, że nawet jednorazowe zażycie dopalaczy może zakończyć się śmiercią. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli przygotowaną przez pedagog prezentację multimedialną oraz zapoznali się z komiksem „Mocarz”. Podsumowaniem zajęć była dyskusja na temat mitów i faktów o dopalaczach.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Roszak – Janowska