Usuwanie wyrobów azbestowych

Powiększ obraz

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie przypomina o możliwości bezpłatnego usunięcia wyrobów azbestowych z terenu posesji. Zbiórkę wyrobów azbestowych finansuje Starostwo powiatowe w Kaliszu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dokumenty do pobrania i wypełnienia znajdują się w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn (pokój nr 16). Wzór wniosków oraz wszelkie informacje dostępne są również na stronie internetowe Starostwa Powiatowego w Kaliszu www.bip.powiat.kalisz.pl, oraz na stronie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie www.stawiszyn.pl.

Termin składania wniosków w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn: od 19 lutego 2018 r. do 9 marca 2018 r.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli wnioskodawcy.

Wszelkie pytania proszę kierować pod numer telefonu 62 752 80 79.

Pobierz wniosek

Informacja w sprawie finansowania w formacie PDF