Ponowny komunikat do mieszkańców

Powiększ obraz

W związku ze wzrostem zużycia wody pobieranej z publicznej sieci wodociągowej, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie zwraca się z prośbą o nie wykorzystywanie wody do innych celów niż socjalno  -bytowe, tzn. do wykorzystywania wody z publicznej sieci wodociągowej do podlewania trawy, podlewania ogródków, podlewania upraw, mycia samochodów, itp.

Wszystkich użytkowników sieci wodociągowej prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą, a także o wyrozumiałość wobec zaistniałych trudności i uciążliwości.

 

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Stawiszynie

/-/ Ireneusz Stachurski