Konkurs dla kół i stowarzyszeń pszczelarskich

Powiększ obraz

Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs skierowany przede wszystkim do kół i stowarzyszeń pszczelarskich na zakup węzy pszczelej czyli specjalnych szablonów z wytłoczonymi kształtami komórek plastra pszczelego umieszczanych w ramkach  w ulach.

Celem konkursu jest wyłonienie oferenta, który dokona zakupu i zorganizuje dystrybucję pozyskanej węzy pszczelej na terenie Województwa Wielkopolskiego. Realizacja tego zadania ma ogromne znaczenie dla egzystowania lądowych ekosystemów roślinnych i poprawy warunków środowiskowych na obszarze Wielkopolski.

Zakres zadania obejmuje:

  1. a) część realizacyjną – zakup węzy w tym opracowanie szczegółowego zapotrzebowania i programu dystrybucji,
  2. b) część dystrybucyjną – realizacja dystrybucji węzy w Wielkopolsce według opracowanego szczegółowego planu z zachowaniem proporcjonalności w zależności od ilości rodzin pszczelich w zasięgu oddziaływania poszczególnych kół pszczelarskich z Wielkopolski.
  3. c) promocja zadania – publikacja relacji z przeprowadzanego zadania w mediach lokalnych (prasa, radio, portale internetowe itp.).
  4. d) przygotowanie powierzchni reklamowych (np. baner, tablice, rollup itp.) z nazwą zadania oraz napisem: „Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego” oraz herbem Województwa Wielkopolskiego, które zostaną umieszczone w widocznych miejscach w zaopatrzonych pasiekach, siedzibach kół, do końca trwania programu.

Nabór wniosków na zakup węzy potrwa do 11 lipca 2018 roku.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Urzędu Województwa Wielkopolskiego: www.bip.umww.pl.