Podpisano umowy z laureatami Konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”

Powiększ obraz

W dniu 2 lipca br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kaliszu Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz przedstawiciele gmin z terenu powiatu kaliskiego w tym Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak, podpisali umowy na dofinansowanie w ramach konkursów „Pięknieje wielkopolska wieś” oraz „Nasza Wieś Naszą Wspólną Sprawą”.

Wśród grona beneficjentów znalazła się również Gmina i Miasto Stawiszyn, która otrzymała dotację w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” dla sołectw:

  • Zbiersk-Cukrownia „Nasza kolejka spowoduje, że sołectwo się wypromuje” – 12 440 złotych.
  • Pólko-Ostrówek „Przy placu zabaw mobilizacja to sołectwa integracja” – 13 794 złotych.

Konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” odbywa się w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Jego nadrzędnym celem jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectw, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości.

– W ramach cieszącego się dużą popularnością konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” podpiszemy dziś 10 umów. Drugi konkurs „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” był natomiast skierowany do stowarzyszeń, a w jego ramach podpiszemy dziś 7 umów. Może są to małe środki, ale za to bardzo dobrze wykorzystywane. Widzimy to od dawna w Wielkopolsce. Jesteśmy jednym z trzech regionów w kraju, które realizują ten program. Myślę, że na dziś jesteśmy jednak regionem, który na ten cel przeznacza najwięcej pieniędzy i który ten program rozwija. W programie mamy blisko 1900 sołectw ze 186 gmin – tłumaczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski

Już po raz kolejny miałam zaszczyt podpisać umowy na dofinansowanie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Dobra współpraca z Samorządem Województwa Wielkopolskiego pozwala od czterech lat realizować tak potrzebne projekty mieszkańcom Naszej gminy. W tym roku dofinansowanie otrzymały sołectwa Zbiersk – Cukrownia oraz Pólko – Ostrówek, a w ubiegłych latach z programu skorzystały sołectwa: Piątek Mały projekty pn. „Nasze siedlisko to w Piątku Małym boisko” oraz „ Piątek Mały promujemy więc się integrujemy”, sołectwo Zbiersk – Kolonia projekty pn. „Wiejski stawek nie dla żabek, lecz dla mieszkańców schadzek” oraz „Promocja wsi Zbiersk Kolonia poprzez zakup niezbędnego wyposażenia dla sołectwa”, sołectwo Zbiersk projekt pn. „Zbiersk pierze drze – w ludziach radość wrze”, sołectwo Petryki projekt pn. „W Petrykach przetwory robimy i się tym chlubimy”, a także sołectwo Długa Wieś Trzecia projekt pn. „Plac zabaw budujemy i się integrujemy”. Poprzednie lata pokazały jak aktywna postawa mieszkańców w dużym stopniu wpływa na rozwój sołectwa. Wkład własny mieszkańców, który nie raz związany był z ich ciężką pracą spowodował, że sołectwa oprócz nowego wyglądu zyskały również możliwość promocji oraz kultywowania tradycji związanych z ich miejscem zamieszkania na obszarze całego regionu. To właśnie zaangażowanie mieszkańców i ich determinacja w działaniu są motywacją do składania kolejnych wniosków o dofinansowanie. Już dziś myślimy o kolejnych sołectwach, które w przyszłym roku przystąpią do programu aby miały szansę stworzyć na terenie swojego sołectwa miejsce przyjazne nie tylko rodzinom i ludziom,, które je zamieszkują ale, także wszystkim, którzy będą je odwiedzać. – mówiła Justyna Urbaniak Burmistrz Stawiszyna

Zdjęcia: Michał Kraszkiewicz www.powiat.kalisz.pl