L Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady L Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie, odbędą się w dniu 8 sierpnia 2018r. (tj. środa) o godz. 8.00 w sali Ratusza, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Burmistrza Stawiszyna z działalności pomiędzy sesjami.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  ścieków na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.
  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi kaliskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4585P- ul. Petryckiej w Stawiszynie w zakresie chodnika”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2020.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
  8. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII i XLIX sesji.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.