Pożyczki dla MŚP z Wielkopolski

Powiększ obraz

W dniu 26 lipca 2018 r. Wielkopolski Fundusz Rozwoju rozpoczął udzielanie pożyczek dla MŚP z Wielkopolski.

  • Pożyczka Regionalna – adresowana do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy zamierzają ubiegać się o realizację zamówienia publicznego lub realizują inwestycje na obszarze województwa wielkopolskiego
  • Pożyczka Ekspansja – ułatwia wsparcie wielkopolskim przedsiębiorcom z sektora MŚP rozpoczęcie działalności eksportowej oraz dotychczasowego wolumenu rozwoju eksportu
  • Linia finansowa – produkt pożyczkowy skierowany dla Pośredników Finansowych na rzecz finansowania rozwoju MŚP z województwa wielkopolskiego

Przedsiębiorców zainteresowanych produktami zapraszamy do bliższego zapoznania się z ofertą produktową na stronie internetowej www.wfr.org.pl/produkty-finansowe