Kurenda dotycząca wypuszczania psów

Powiększ obraz

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie informuje, że zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2017 r., poz. 1840 ze zm.):

Zabrania się wypuszczania psów z zagrody bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Psy mogą być puszczane luzem tylko na terenie prywatnym pod warunkiem, że teren ten jest ogrodzony w taki sposób, aby pies nie miał możliwości wyjścia, a nieruchomość musi być oznakowana tabliczką z odpowiednim ostrzeżeniem.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Naszej Gminy proszę o przetrzymywanie zwierząt domowych na terenie własnej zagrody (nieruchomości).

Zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie zwierząt, kto narusza nakazy albo zakazy, o których mowa powyżej podlega karze aresztu albo grzywny.

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Justyna Urbaniak