Kurenda o spalaniu odpadów

Powiększ obraz

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie przypomina o obowiązującym zakazie spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu.

Przepisy prawa jasno określają czego nie wolno spalać w piecach domowych, są to: plastikowe butelki po napojach, zużyte opony, tworzywa sztuczne, elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczna skóra, opakowania po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, opakowania po farbach i lakierach, plastikowe torby z polietylenu, papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W związku z art. 155 oraz art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współpalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny.

W trosce o zdrowie apelujemy do mieszkańców, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości życia dla nas wszystkich.

 

Burmistrz Stawiszyna

 /-/ Justyna Urbaniak