Uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze Burmistrza Stawiszyna oraz Radnych Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

22 listopada 2018 roku w sali posiedzeń Ratusza w Stawiszynie, odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze Burmistrza Stawiszyna oraz o wyborze na radnych Rady Miejskiej w Stawiszynie.

Zaświadczenia stwierdzające wybór burmistrza i radnych w wyborach, które odbyły się 21 października 2018 roku na okres kadencji 2018 – 2023, otrzymało czternastu radnych oraz Burmistrz Stawiszyna – Justyna Urbaniak.

Spotkanie rozpoczęła Agata Grala – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiszynie, która pogratulowała wszystkim zwycięstwa w wyborach. Życzyła również owocnej współpracy. W obecności członków Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Stawiszyna oraz Radnym o wyborze na Radnego Rady Miejskiej w Stawiszynie.

Po wręczeniu zaświadczeń głos zabrała Pani Justyna Urbaniak – Burmistrz Stawiszyna, która złożyła podziękowania za pracę Miejskiej Komisji Wyborczej oraz pogratulowała radnym.