Przebudowa targowiska

Powiększ obraz

Trwają prace budowlane w zakresie inwestycji „Przebudowa – modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt” – dofinansowane w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakończono prace polegające na tynkowaniu pomieszczeń w budynku na cele promocji lokalnych produktów, wykonano przyłącza z niecek i pomieszczenia weterynaryjnego do zbiorników bezodpływowych.

Obecne prace polegają na realizacji konstrukcji obiektów weterynaryjnych i boksów dla zwierząt a także wykonywaniu nawierzchni tłuczniowej.

W najbliższym czasie zostanie ułożona warstwa termoizolacyjna oraz posadzka betonowa w budynku na cele promocji lokalnych produktów.

Zakończenie prac planowane jest na II kwartał 2019 roku.