Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

Powiększ obraz

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn prowadzone będzie przez: Spółdzielnię Kółek Rolniczych, z siedzibą: Długa Wieś Druga 23B.

Odpowiedzialnym za pracę SKR jest:
Andrzej Kwaśniewski
tel. (62) 75 28 058, tel. kom. 691 705 772

Koordynatorem z ramienia Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn
ds. zimowego utrzymania dróg jest:
Angelika Bąk
Tel. (62) 75 28 079

Zimowe utrzymanie drogi powiatowej na terenie gminy Stawiszyn prowadzi:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGROMIX” z/s Poklęków 13
Telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za prowadzenie „Akcji zimowej”:
Tel: 601 978 082

Zimowe utrzymanie drogi krajowej na terenie gminy Stawiszyn prowadzi:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu
Telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za prowadzenie „Akcji zimowej”:
Tel: 509 834 471

Bliższych szczegółów na temat przejezdności dróg będzie można uzyskać od osoby pełniącej dyżur

z ramienia tut. Rejonu pod nr tel. : (62) 764 92 15 lub (62) 764 99 29