Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków

Powiększ obraz

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił wstrzymanie od dnia 1 stycznia 2019 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze. Sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych.

W przypadku wznowienia naboru informacja o ponownym uruchomieniu naboru wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn (www.stawiszyn.pl).

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej http://www.wfosgw.poznan.pl