Ruszyły zapisy na szkolenia „Ja w Internecie”

Powiększ obraz

Szanowni Mieszkańcy – rekrutacja ruszyła

Gmina i Miasto Stawiszyn zaprasza na dwudniowe bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Ja w internecie – Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych „. Szkolenia mają na celu podniesienie świadomości i kompetencji użytkowników internetu w obszarach:

  • Rodzic w internecie
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Działam w sieciach społecznościowych
  • Kultura w sieci

Do udziału w szkoleniach zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn w wieku
od 25 do 65+

Miejsce szkoleń: Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Zbiersku, Zbiersk Cukrownia 237, 62-830 Zbiersk

Aby zapisać się na szkolenia należy wypełnić kartę zgłoszenia dostępną w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn (parter, pokój nr 1) lub pobrać ze strony www.stawiszyn.pl.

Wypełnioną kartę należy dostarczyć do Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn (parter, pokój nr 1) lub wysłać na adres: k.andrzejewska@stawiszyn.pl

 

Szczegółowy harmonogram szkoleń dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn (parter, pokój nr 1) lub na stronie www.stawiszyn.pl.

 

Zapisy trwają do 30 stycznia 2019 roku.

 

TEMATY SZKOLEŃ do wyboru (1 uczestnik może skorzystać z 2 różnych szkoleń):

  1. Rodzic w interneciedwie grupy

Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? Szkolenie „Rodzic w internecie” przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie.

  1. Moje finanse i transakcje w siecitrzy grupy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pomocą internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik/-czka będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji.

  1. Działam w sieciach społecznościowych – trzy grupy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym. Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i podtrzymywać znajomości, współdziałać z innymi użytkownikami internetu. Ponadto nauczą się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

  1. Kultura w sieci – dwie grupy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą dowiedzieć się, jak i gdzie w internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie  z prawem. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury.

O zakwalifikowaniu się do projektu poinformujemy Państwa po zebraniu kompletnych grup (ilość miejsc ograniczona).

Program jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  2014 – 2020 w ramach działania 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Operatorem Programu jest Gmina i Miasto Stawiszyn wraz z Fundacją Legalna Kultura.

Umowa na powierzenie grantu została podpisana 9 listopada 2018 roku

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach!

Formularz zgłoszeniowy w formacie PDF

Formularz do pobrania

Harmonogram zajęć