Kurenda – olej napędowy

Powiększ obraz

Burmistrz Stawiszyna informuje:

z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2018, poz. 2247).

Zgodnie z tą ustawą rolnicy hodujący bydło mogą ubiegać się o dodatkowy zwrot podatku akcyzowego na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek o zwrot podatku. Rolnik powinien wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Limit zwrotu podatku akcyzowego za olej napędowy będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za paliwo określanej co roku przez rząd, liczby 30 oraz średniej liczby sztuk bydła, które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

Każdy rolnik, który chce uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien :

– w terminie od 01 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. złożyć :

wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Burmistrza Stawiszyna wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami / stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

– w terminie od 01 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. złożyć :
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Burmistrza Stawiszyna wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/ stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej określonego na 2019 rok

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi 100,00 litrów * ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

01 – 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

01 – 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Justyna Urbaniak