Przebudowa drogi powiatowej nr 4585P – ul. Petryckiej w Stawiszynie w zakresie chodnika

Powiększ obraz

W ramach inwestycji powstał chodnik przy drodze powiatowej nr 4585P w miejscowości Stawiszyn o łącznej długości 237 m. Zadanie zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu przy dofinansowaniu z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn.

Całkowity koszt inwestycji: 123 324, 35zł.

Dofinansowanie Gminy i Miasta w Stawiszyn: 61 662,17 zł.