Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Powiększ obraz

Ogłoszenie Burmistrza Stawiszyna

o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2019”.

Burmistrz Stawiszyna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2019.

Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2019 (projekt uchwały do pobrania na stronie internetowej www.stawiszyn.pl lub w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie – pokój nr 17)

Forma konsultacji:

pisemna opinia

Czas trwania konsultacji:

11.01.2019 r.- 18.01.2019 r.

Miejsce składania opinii:

Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

e-mail: a.bylica@stawiszyn.pl

 

 

Burmistrz Stawiszyna

 /-/ Justyna Urbaniak /-/

Projekt Uchwały Roczny program współpracy na 2019 – do pobrania w formacie PDF