100- lecie odzyskania przez Stawiszyn praw miejskich i utworzenia gminy miejskiej

Powiększ obraz

4 lutego 2019 roku przypada 100 lat od przywrócenia miejscowości Stawiszyn praw miejskich i powrotu samorządu miejskiego.

Przypomnijmy, że Stawiszyn posiadał prawa miejskie od 1291 roku. Na podstawie ukazu cara Aleksandra II z dnia 1 czerwca 1869 roku miasto Stawiszyn zamieniono na osadę, podobnie jak inne miasta w guberni kaliskiej ( Chocz, Iwanowice, Koźminek, Staw i Opatówek).

4 lutego 1919 roku ukazał się dekret o samorządzie miejskim, podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, który stanowił podstawę prawną dla organizacji samorządu miejskiego na obszarach byłego zaboru rosyjskiego. W dekrecie tym za miasta uznano 150 miejscowości na terenie Generalnego Gubernatorstwa w granicach byłego Królestwa Kongresowego, wśród nich na poz. 115 wymieniono Stawiszyn. Wykaz miast dołączono na końcu dokumentu.

Dekret obowiązywał od 7 lutego 1919 roku.

Tekst: Elżbieta Sip

Żródło: www.polona.pl; http://pbc.biaman.pl/dlibra