Święto Powiatu Kaliskiego oraz Jubileusz 20-lecia Powiatu Kaliskiego w Stawiszynie.

Powiększ obraz

W niedzielę w Stawiszynie gościliśmy ludzi zasłużonych, przyjaciół i osobowości oraz mieszkańców Powiatu Kaliskiego, którzy swoją codzienną pracą sprawiają, że nasz Powiat Kaliski pięknieje i rozwija się. Było to również święto samorządności i samorządowców, którzy dzięki współpracy sprawiają, że żyje się nam wszystkim lepiej.

Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak jako gospodarz uroczystości podkreśliła, iż mimo że spotkaliśmy się w najmniejszym obszarowo mieście w Polsce – Stawiszynie to jesteśmy społecznością otwartą na zmiany, z olbrzymim potencjałem, który tkwi w naszych mieszkańcach. Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz mówił, że jesteśmy dumni z Powiatu Kaliskiego z jego rozwoju. Natomiast Starosta Kaliski Krzysztof Nosal podkreślił ważną rolę przedsiębiorców, którzy rozwijają nasz powiat gospodarczo. Podczas uroczystości 20- lecia Powiatu Kaliskiego i Święta Powiatu Kaliskiego zostały wręczone liczne odznaczenia. Składamy gratulacje wszystkim wyróżnionym, a w szczególności Grupie Stawiszynianki oraz Szkole Artystyczno – Muzycznej FortePiano, które otrzymały tytuł Przyjaciela Powiatu Kaliskiego.

Rada Powiatu Kaliskiego nadała:

Zdzisławowi Gotfrydowi Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” za zasługi związane z kultywowaniem twórczości rzeźbiarskiej, promocję powiatu i rozwój Domu Pracy Twórczej w Brzezinach.

Jerzemu Matuszewskiemu Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, działalność na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i promocję powiatu kaliskiego.

Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Liskowie Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” za edukację dzieci, krzewienie tradycji patriotycznych i lokalnych wśród najmłodszych, kultywowanie pamięci lokalnych działaczy m.in. Ks. Wacława Blizińskiego.

Tytuł „Osobowość Powiatu” nadaje Zarząd Powiatu Kaliskiego osobom fizycznym, które przez swoje działania przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Powiatu Kaliskiego, a także do jego promocji w kraju i za granicą.

Zarząd Powiatu Kaliskiego nadał tytuł „Osobowość Powiatu” :

Ks. Prałatowi Jackowi Plocie kustoszowi Narodowego Sanktuarium Św. Józefa tytuł Osobowość Powiatu Kaliskiego za wspieranie młodzieży z Mołdawii i zaangażowanie w organizację powiatowych obchodów 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Damianowi Papierskiemu kolarzowi Koźminianki Koźminek w uznaniu za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechnienia sportu oraz promocję powiatu w Polsce i poza granicami kraju.

Wiktorowi Richterowi kolarzowi Koźminianki Koźminek w uznaniu za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechnienia sportu oraz promocje powiatu w Polsce i poza granicami kraju.

Tytułu Przyjaciel Powiatu Kaliskiego Zarząd Powiatu Kaliskiego nadał następującym osobom i instytucjom:

Fundacji „Z Godnością” reprezentowanej przez Ewę i Łukasza Goździewiczów za profesjonalną opiekę nad osobami starszymi, wieloletnie prowadzenie Domu Seniora Bursztynowe zacisze w Liskowie oraz za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Dziekanowi Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu prof. UAM dr hab. Piotrowi Łuszczykiewiczowi w uznaniu za zaangażowanie i współpracę podczas organizacji Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prodziekanowi ds. sztuki i współpracy międzynarodowej prof. UAM dr hab. Maciej Guźniczakowi w uznaniu za przygotowanie projektu logo Aglomeracyjnych obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Artystce i wykładowcy Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Katarzynie Strojnej – Bigorze w uznaniu za interpretację poezji podczas powiatowych obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Artyście i wykładowcy Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego w Kaliszu Adamowi Michalakowi w uznaniu za przygotowanie artystyczne cyklu koncertów w ramach Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Artyście i wykładowcy Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego w Kaliszu Erykowi Szolcowi w uznaniu za przygotowanie artystyczne cyklu koncertów w ramach Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Szkole Artystyczno -Muzycznej „FortePiano” w Zbiersku w uznaniu za edukację muzyczną dzieci i młodzieży oraz rozwijanie pasji muzycznych wśród mieszkańców gminy Stawiszyn i powiatu kaliskiego.

Grupie „Stawiszynianki” za zaangażowanie w promocję tradycji ludowej ziemi kaliskiej oraz uświetnianie wielu wydarzeń kulturalnych oraz społecznych na terenie powiatu kaliskiego.

Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko- Ostrowska za zasługi w działalności na rzecz rozwoju Samorządów w ramach Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej.

Stowarzyszeniu Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy i rozwój kulturalny powiatu oraz promocję działalności charytatywnej.

Dziękujemy wszystkim , którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości:

Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zbiersku, pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, Kołom Gospodyń Wiejskich, Strażakom, Policji , Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie, Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie, Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku, Publicznemu Przedszkolu Samorządowemu w Stawiszynie z filią w Petrykach, Publicznemu Przedszkolu Samorządowemu Bajkowa Kraina w Zbiersku oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Dziękujemy za organizację poczęstunku Restauracjom Eden, Maxim i Leśnej Chacie oraz za oprawę muzyczną wydarzenia, które zapewniła Miejsko – Gminna Orkiestra Dęta OSP w Stawiszynie, Grupa Stawiszynianki, Szkoła Artystyczno -Muzyczna „FortePiano” oraz Zespół Folklorystyczny Kalina z Blizanowa.