Informacja o planowanym naborze wniosków w zakresie programu „Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”

Powiększ obraz

Powiat kaliski informuje, iż od dnia 18 marca za pośrednictwem Urzędów Gmin odpowiednich ze względu na lokalizację budynków, z których pochodzą odpady zawierające azbest, planowany jest nabór wniosków na przedsięwzięcie w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na 2019 rok.

Akcja obejmuje odbiór, transport i unieszkodliwianie wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest.