Przebudowa ul. Konińskiej i Szosy Konińskiej w miejscowości Stawiszyn

Powiększ obraz

Dnia 07 marca 2019 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn została zawarta umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawiszyn –ul. Konińska – Szosa Konińska, nr drogi 674302P, 674308P, nr dz.: 318, 236 obręb Stawiszyn; 287/2, 287/1 obręb Stawiszyn; 35/1, 314/1 obręb Petryki”

Prace będzie wykonywać firma „Trans-Spili spółka z o.o., 62-563 Licheń Stary, ul. Graniczna 18a.

Opis projektu

W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi gminnej o długości 905 m i szerokości 7,0m, powstaną nowe chodniki oddzielona od krawędzi jezdni pasem zieleni oraz zostaną przebudowane dotychczasowe. W czterech miejscach zostaną również przebudowane skrzyżowania, powstaną dwa place manewrowe, perony autobusowe oraz wyniesione przejścia dla pieszych, wyposażone w elementy bezpieczeństwa ruchu, czyli system aktywnej informacji wizualnej.

Wspomniana przebudowa obejmuje następujący zakres:

 1. Roboty przygotowawcze
 2. Roboty rozbiórkowe
 3. Roboty ziemne
 4. Regulacja pionowa urządzeń
 5. Studzienki ściekowe
 6. Remont odwodnienia drogi
 7. Poszerzenie nawierzchni drogi
 8. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 9. Ściek przykrawężnikowy
 10. Krawężniki i obrzeża
 11. Perony zatoki autobusowe
 12. Plac manewrowy
 13. Zjazdy
 14. Chodniki
 15. Perony autobusowe
 16. Roboty wykończeniowe
 17. Elementy bezpieczeństwa ruchu
 18. Oznakowanie pionowe i poziome
 19. Bariery ochronne
 20. Inwentaryzacja powykonawcza