Ponad pół tysiąca sołtysów gościliśmy w naszym Stawiszynie

Powiększ obraz

W sobotę 9 marca 2019 r odbyła się III Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Pielgrzymka została zorganizowana z okazji Dnia Sołtysa przez Biskupa Kaliskiego ks. Edwarda Janiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego, Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Jarosława Maciejewskiego oraz Burmistrz Stawiszyna Justynę Urbaniak.

W pielgrzymce sołtysów wzięli udział m.in.: Proboszcz parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Stawiszynie ks. dr Jakub Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, poseł Jan Dziedziczak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, starosta kaliski Krzysztof Nosal, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz, Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy oraz Zastępca Burmistrza Grzegorz Kaczmarek, wójtowie z terenu województwa wielkopolskiego oraz przede wszystkim sołtysi. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w Sanktuarium św. Józefa, po której złożono kwiaty przy pomniku Jana Pawła II. Następnie ponad pół tysiąca sołtysów z Wielkopolski udało się do Hali Widowiskowo – Sportowej w Stawiszynie, gdzie odbyła się dalsza części wydarzenia podczas której uhonorowano najbardziej aktywnych sołtysów odznaką „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

Wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski podkreślił, że święto sołtysa mobilizuje nas do tego, żeby podziękować sołtysom za ich pracę. Rok jest szczególny, dlatego że są wybory sołeckie, w wielu gminach już się odbyły, w wielu trwają. Chcemy im podziękować za ich pracę, to jest najniższy szczebel samorządu, sołtysi są najbliżej mieszkańców, są pośrednikami między mieszkańcami a władzami gminy – mówił.

Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń w pracy na rzecz mieszkańców wsi, dla których działają sołtysi i rady sołeckie, aktywizując i wspólnie osiągając korzyści dla lokalnych społeczności. Imprezę poprowadził Jakub Karwacki. Uroczystość uświetniły występy Grupy Stawiszynianki oraz „Kramskiej Kapeli Podwórkowej”.

Po części oficjalnej i artystycznej przyszedł czas na poczęstunek, który przygotowała Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury, we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Tekst: I. Świątek

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie:

Piotrowi Walkowskiemu Prezesowi WIR

Pracownikom UGiM w Stawiszynie

Pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie

Pracownikom MGOK w Zbiersku

Pracownikom Szkoły Podstawowej w Stawiszynie

Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu GiM Stawiszyn

Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich

Sponsorom:

Aleksandra i Wiesław Wawrzyniak

Małgorzata i Wojciech Wawrzyniak

Jakub Wawrzyniak

Annie Wróblewicz Masarnia Wiejska

Tomasz Łucyk Zakład Mięsny

Piekarnia „Emko” Spółka z o.o. w Zbiersku