Kurenda dotycząca odbioru azbestu

Powiększ obraz

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie informuje, że Starostwo Powiatowe w Kaliszu organizuje w 2019 r. akcję zbiórki wyrobów zawierających azbest.

Realizacja wykonania przedsięwzięcia obejmuje nieruchomości zlokalizowane na terenie Powiatu Kaliskiego należące lub będące w zarządzie:

  1. osób fizycznych,
  2. wspólnot mieszkaniowych,
  3. przedsiębiorców,
  4. jednostek sektora finansów publicznych gminnych lub powiatowych oraz samorządowych osób prawnych.

Dokumenty do pobrania i wypełnienia znajdują się w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie (pokój nr 16). Wzór wniosków oraz wszelkie informacje dostępne są również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kaliszu www.bip.powiat.kalisz.pl, oraz na stronie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie www.stawiszyn.pl.

Termin składania wniosków w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn: od 18 marca 2019r. do 5 kwietnia 2019 r.

Wszelkie pytania proszę kierować pod numer telefonu 62 752 80 79.

Wniosek do pobrania tutaj

 Burmistrz Stawiszyna

 /-/ Justyna Urbaniak