Kurenda dotycząca farm fotowoltaicznych

Powiększ obraz

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie informuje, że w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 18:00 w Ratuszu w Stawiszynie odbędzie się spotkanie informacyjne z firmą Centralna Grupa Energetyczna S. A. (firma wnioskująca) dotyczące farm fotowoltaicznych planowanych na terenie Gminy Stawiszyn:

  • w obrębie Długiej Wsi Drugiej,
  • w obrębie Wyrów,
  • w obrębie Zbiersk – Cukrownia.

 

 Burmistrz Stawiszyna

 /-/ Justyna Urbaniak