XII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Zapraszam na obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie w dniu 22 października 2019 roku (tj. wtorek) o godz. 12.00. Obrady odbędą się w Sali posiedzeń w Ratuszu, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2010-2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Burmistrza Stawiszyna umowy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w sprawie dotacji celowej na zakup ambulansu sanitarnego;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4581P od drogi krajowej nr 25 do miejscowości Dzierzbin”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019-2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 12. Przyjęcie protokołu z X i XI sesji.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.