Informacja dotycząca przeprowadzanych robót w ramach Rewitalizacji Stawiszyna

Powiększ obraz

Informujemy, że w terminie od dnia 26.10.2019r. do dnia 02.11.2019r. prowadzone będą roboty budowlane, związane z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej na Placu Wolności w Stawiszynie na odcinku od skrzyżowania ul Piskorzewskiej z ul. 1 Maja do ul. Konińskiej z ul. Ciasną .

W trakcie prowadzonych robót planowane jest utrzymanie ruchu na dotychczasowych zasadach.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Szczegóły na załączonym rysunku