Informacja dotycząca przeprowadzanych robót w ramach Rewitalizacji Stawiszyna

Powiększ obraz

Informujemy, że w terminie od dnia 02.11.2019r. do dnia 11.11.2019r. prowadzone będą roboty budowlane, związane z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami na Placu Wolności w Stawiszynie na odcinku od skrzyżowania ul Piskorzewskiej z ul. 1 Maja do ul. Konińskiej z ul. Ciasną.


Przyłącza wodociągowe będą realizowane od skrzyżowania ul. 1Maja z ul. Piskorzewską, do skrzyżowania ul. Piekarskiej z ul. Zamkową i do skrzyżowania ul. Konińskiej z ul. Kościelną.
W trakcie prowadzonych robót planowane jest utrzymanie ruchu na dotychczasowych zasadach.
W dniu 06.11.2019 rozpoczęte zostaną roboty budowlane w zakresie branży drogowej, do dnia 11.11.2019 potrwają prace organizacyjne.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Szczegóły na załączonym rysunku