Kurenda dotycząca usunięcia folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Powiększ obraz

W związku z planowanym pozyskaniem środków na usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, Burmistrz Stawiszyna zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej ilości posiadanych odpadów (w tonach) tj.:

– folii rolniczej,

– siatki i sznurków do owijania balotów,

– opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie do dnia 29 listopada 2019 roku.

Wzór dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu www.stawiszyn.pl lub w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn (pokój numer 16).

Warunkiem odbioru będzie otrzymanie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Justyna Urbaniak

Wniosek do pobrania