Informacja dotycząca przeprowadzanych robót w ramach Rewitalizacji Stawiszyna

Powiększ obraz

Informujemy, że w terminie od dnia 08.11.2019r. do dnia 16.11.2019 r. prowadzone będą roboty budowlane.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami na odcinku od ulicy Ciasnej do ulicy Kościelnej.
W trakcie prowadzonych robót planowane jest utrzymanie ruchu na dotychczasowych zasadach.
Roboty budowlane w zakresie branży drogowej, w dniach od 08.11.2019 do 16.11.2019 r.
Przewidziano roboty rozbiórkowe krawężników i nawierzchni chodnika na odcinku od ulicy Piskorzewskiej do Zamkowej oraz na „wyspie centralnej” placu . Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Szczegóły na załączonym rysunku.