Od dziś (środa 13.11.2019r.) aż do dnia pogrzebu Burmistrza Stawiszyna Justyny Ilony Urbaniak

w Gminie i Mieście Stawiszyn zostaje ogłoszona żałoba. Odwołuje się wszystkie wydarzenia

o charakterze publicznym.

Wszystkie flagi na masztach zostają opuszczone do połowy lub przewiązane kirem.

Zastępca Burmistrza Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek