Powiększ obraz

Szanowni Państwo

W dniu 5 grudnia 2019 r. zostałam wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego do pełnienia funkcji Burmistrza Stawiszyna do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza.

W tym czasie moim głównym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta, w ten sposób aby wszystkie sprawy będące w kompetencji Burmistrza załatwiane były na bieżąco. Mam nadzieję, że czas pełnienia przeze mnie zaszczytnej funkcji Burmistrza pozwoli na sprawne funkcjonowanie Urzędu dla dobra wszystkich Mieszkańców Gminy i Miasta.
Z wyrazami szacunku
Żaneta Lasiecka – Stodolna
wyznaczona do pełnienia funkcji
Burmistrza Stawiszyna