Rada Powiatu Kaliskiego nadała Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” Śp. Justynie Ilonie Urbaniak

Powiększ obraz

Rada Powiatu Kaliskiego, uchwałą Nr XVI/147/ 2019  z dnia 29 listopada 2019 roku nadała Śp. Justynie Ilonie Urbaniak, Burmistrz Stawiszyna w latach 2014 – 2019, pośmiertnie Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za szczególne zasługi dla samorządu terytorialnego, działalność na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i promocję powiatu kaliskiego.

Medal nadany został na wniosek Zarządu Powiatu Kaliskiego oraz Prezydium Rady Powiatu Kaliskiego. 7 grudnia, podczas Świątecznego Spotkania z tradycją, które odbywało się w Zbiersku w Gminie Stawiszyn, Medal został przekazany przez Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego Jana Adama Kłysza – małżonkowi Śp. Justyny Urbaniak, Panu Przemysławowi Urbaniakowi. Przekazaniu Medalu towarzyszyli najbliżsi współpracownicy Śp. Justyny – Przewodniacząca Rady Miejskiej w Stawiszynie Barbara Włodarczyk, Grzegorz Kaczmarek Zastępca Burmistrza Stawiszyna w czasie kadencji Justyny Urbaniak Burmistrz Stawiszyna oraz Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Justyna Ilona Urbaniak – ur. 14.09.1976  zm. 13.11.2019 [*]

Pani Justyna Urbaniak była absolwentką kaliskiego Liceum Medycznego, przez 18 lat pracowała jako pielęgniarka Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Zespolonego Szpitala im. L. Perzyny w Kaliszu. Pełniła funkcję sołtysa wsi Petryki oraz Radnej Rady Miejskiej w Stawiszynie. W 2014 objęła funkcję Burmistrz Stawiszyna i pełniła ją do 13 listopada 2019 r.

Za swoją pracę była wielokrotnie doceniana i honorowana, otrzymała m.in.

– Odznaczenie Honorowego Członka Klubu Cukrowniczego Klubu Sportowego „Zbiersk”,

– Srebrny Medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”,

– Srebrną Odznakę Honorową Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”,

– Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”,

– Nagrodę „Złoty Laur” przyznaną za działalność samorządową,

– Medal upamiętniający Jubileusz 20-lecia reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz120-lecia działalności samorządu rolniczego na ziemiach polskich.

W ciągu 5 lat pełnienia przez nią funkcji Burmistrza, zrealizowała wiele inwestycji, które przyczyniły się do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn. Wśród nich ważne miejsce zajmują inwestycje drogowe tj. przebudowa dróg gminnych, budowa chodników, ścieżek rowerowych, które przyczyniły się do rozwoju Gminy, wpłynęły na usprawnienie komunikacji i poprawiły bezpieczeństwo na drogach.

Jednym z priorytetów w pracy samorządowej Burmistrz była oświata, realizowała wiele zadań mających na celu poprawę jakości i warunków edukacji dzieci i młodzieży, prowadziła różnego rodzaju inwestycje m.in. budowa    i modernizacje przedszkoli i szkół, zakup wyposażenia oraz wiele projektów edukacyjnych. Dzięki staraniom Śp. Justyny Urbaniak zmodernizowano Targowisko „Mój rynek” w Stawiszynie,jedno z największych targowisk w południowej Wielkopolsce. To właśnie za jej kadencji powstał Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2023, dzięki któremu centrum Stawiszyna przejdzie gruntowną rewitalizację, zgodnie z planem plac zostanie przebudowany w zakresie infrastruktury drogowej, oświetlenia drogowego i ulicznego, zostaną usunięte drzewa, oraz nasadzone nowe, powstanie fontanna, wykonano także renowację elewacji Ratusza w Stawiszynie.

Śp. Justyna Urbaniak była zaangażowana w sprawy związane z funkcjonowaniem zabytkowej kolejki wąskotorowej, która jest atutem i atrakcją turystyczną nie tylko gminy Stawiszyn, ale także powiatu kaliskiego. Dbała o dobrą i owocną współpracę z organizacjami działającymi na terenie gminy,  z sołtysami, druhami ochotniczych straży pożarnych, członkiniami kół gospodyń wiejskich, lokalnymi stowarzyszeniami, zespołami i orkiestrą.

W swojej pracy wykazywałaniezwykłe zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności, cechowała ją wrażliwość na ludzkie problemy i ich potrzeby, aktywnie działała na rzecz rozwoju głównie Miasta i Gminy Stawiszyn, ale także powiatu kaliskiego i całej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Dała się poznać jako aktywny i zaangażowany samorządowiec, cechowała ją pracowitość i niezwykły profesjonalizm.

Info: Marta Wolarz – Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Fot. Agnieszka Forster – Starostwo Powiatowe w Kaliszu